Απώθηση περιστεριών

από μπαλκόνι

Υπάρχουν τρεις τρόποι αντιμετώπισης περιστεριών από το μπαλκόνι που έχουν προσβάλλει.

Βαθμός δυσκολίας αντιμετώπισης
0%
Ποσοστό επιτυχίας με χρήση διχτυού
0%
Ποσοστό επιτυχίας με χρήση ακίδων
0%
Ποσοστό επιτυχίας με χρήση οπτικού gel
0%
Rating 4.5 (6 Votes)

Απώθηση περιστεριών

από ακάλυπτο χώρο

Η απώθηση των περιστεριών από ακάλυπτο χώρο είναι συνήθως η δυσκολότερη περίπτωση απώθησης περιστεριών λόγο της δυσκολίας πρόσβασης στα σημεία αυτά.

Βαθμός δυσκολίας αντιμετώπισης
0%
Ποσοστό επιτυχίας με χρήση διχτυού
0%
Ποσοστό επιτυχίας με χρήση ακίδων
0%
Ποσοστό επιτυχίας με χρήση οπτικού gel
0%
Rating 5 (2 Votes)

Απώθηση περιστεριών

από επαγγελματικό χώρο

Η απομάκρυνση των περιστεριών από επαγγελματικό χώρο γίνεται με συνδυασμό διχτυού και ακίδων στις περισότερες περιπτώσεις για να πετύχουμε όσο το δυνατό μικρότερη αλλοίωση της αισθητικής του χώρου.

Βαθμός δυσκολίας αντιμετώπισης
0%
Ποσοστό χρήσης διχτυού
0%
Ποσοστό χρήσης ακίδων
0%
Ποσοστό χρήσης οπτικού gel
0%
Rating 5 (2 Votes)

Απώθηση περιστεριών από Φωτοβολταϊκά

Το πρόβλημα με τα περιστέρια στα φωτοβολταϊκά κρύβει πολλές παγίδες. Πρέπει να απωθήσουμε τα περιστέρια απο τα φωτοβολταϊκά χωρίς όμως να επηρεάσουμε την απόδοσή τους και την επισκεψιμότητά τους για συντήρηση.

Βαθμός δυσκολίας αντιμετώπισης
0%
Ποσοστό χρήσης διχτυού
0%
Ποσοστό χρήσης ακίδων
0%
Ποσοστό χρήσης οπτικού gel
0%
Rating 5 (2 Votes)

Απώθηση περιστεριών

από φωταγωγό

Η απομάκρυνση των περιστεριών από τους φωταγωγούς γίνεται με το κλείσιμο όλων των σημείων από τα οποία μπορούν να εισέλθουν τα περιστέρια και να μολύνουν το χώρο.

Βαθμός δυσκολίας αντιμετώπισης
0%
Ποσοστό χρήσης διχτυού
0%
Ποσοστό χρήσης ακίδων
0%
Ποσοστό χρήσης οπτικού gel
0%
Rating 4.5 (4 Votes)