Απολύμανση Χώρου από Περιστέρια

Τα περιστέρια, έχει διαπιστωθεί ότι είναι φορείς διάφορων επικίνδυνων μικροβίων τα οποία προκαλούν σοβαρές ασθένειες στον άνθρωπο μέσω των οξέων που περιέχουν τα περιττώματα τους. Γι’ αυτό η απώθηση περιστεριών πρέπει να συμπεριλαμβάνει πάντα την Απολύμανση του Χώρου. Με τον όρο Απολύμανση ενός Χώρου που έχει προσβληθεί από περιστέρια εννοούμε την καταπολέμηση μικροβίων με τη χρήση απολυμαντικών μικροβιοκτόνων ουσιών. Συχνά συγχέεται με τον όρο απεντόμωση που είναι η καταπολέμηση εντόμων, η οποία είναι επίσης απαραίτητη. Η Απολύμανση ενός χώρου περιλαμβάνει δυο βασικές διαδικασίες: τον Καθαρισμό από τα περιττώματα των περιστεριών και τη Μικροβιοκτονία του χώρου. Συγκεκριμένα, ο Καθαρισμός του χώρου από τα περιττώματα των περιστεριών περιλαμβάνει τη διαδικασία κατά την οποία αφαιρούνται οι ρύποι από τις επιφάνειες και η αφαίρεση αυτή γίνεται είτε μηχανικά, είτε χημικά, με τη χρήση σαπουνιών, απορρυπαντικών και βέβαια νερού. Η Μικροβιοκτονία είναι μια χημική διαδικασία κατά την οποία μειώνεται ο πληθυσμός των παθογόνων μικροβίων ώστε ο χώρος να θεωρείται ασφαλής για χρήση. Οπότε, για την Απολύμανση του χώρου από περιστέρια είναι απαραίτητα και τα δύο στάδια. Για την Απολύμανση του χώρου χρησιμοποιούνται διάφορα χημικά προϊόντα. Κατάλληλα είναι όσα συνδυάζουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Αυτά είναι το ευρύ φάσμα δράσης του προϊόντος (καταπολέμηση πλήθους μικροβίων), η διατήρηση της σταθερότητάς του και η καλή δραστικότητα σε όξινο και αλκαλικό περιβάλλον. Επιπλέον, είναι σημαντικό να μην είναι τοξικό, να μην προκαλεί αλλεργικές αντιδράσεις και να μην διαβρώνει τις επιφάνειες στις οποίες εφαρμόζεται.